Заочне

Каталог програм, методичних рекомендацій
і завдань до домашньої контрольної роботи
для студентів заочного відділення

І курс

Вища математика Основи геології Основи гірничого виробництва
Основи технічної механіки Спорудження гірничих виробок

ІІ курс

Аерологія виробок Гірнича механіка Гірничі машини і комплекси
Електрообладнання та ЕГП Основи геодезії Переробка і збагачення КК
Рудниковий транспорт Технологія підземної розробки Українська мова

ІІІ курс

Економіка Основи автоматизації виробництва
Охорона праці Руйнування гірських порід

Дипломний проект на тему:
Розробка та створення інтелектуальної системи дистанційного навчання у вигляді Web-сторінки «Заочне відділення»

Розробник: студент групи К-1-13 Міненко Владлен
Керівник: Герасимюк В.І.