Навчальне відео

Історія розвитку комп`ютерів

Системний блок

Головні функції Microsoft Word

Дипломний проект на тему:
Навчальне відео з інформатики

Розробник: студентка групи К-1-11 Єрмакова Юлія
Керівник: Герасимюк В.І.