Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього комп’ютерних технологій, які проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують розповсюдження інформаційних потоків у суспільстві, утворюючи глобальний інформаційний простір. Невід’ємною та важливою частиною цих процесів є комп’ютеризація освіти. В наш час в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованого на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії та практиці навчально-виховного процесу, пов’язаними з внесенням коректив у зміст технологій навчання, які повинні бути адекватні сучасним технічним можливостям, і сприяти гармонійному входженню дитини в інформаційне суспільство. Комп’ютерні технології покликані стати не додатковим «доважком» у навчанні, а невід’ємною частиною цілісного освітнього процесу, що значно підвищує його ефективність.

Дистанційне навчання – це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів зі студентами на різних етапах навчання і самостійну роботу з матеріалами інформаційної мережі.

Ми пропонуємо найбільш зручну і доступну форму здобуття вищої освіти в одному з найпрестижніших технікумів Західного донбасу України. Це ідеальне рішення для тих, хто воліє сучасні інформаційні технології в освіті і цінує свій час.

Особливою рисою сьогоднішнього етапу розвитку людства є подання даних не тільки в традиційній друкованій, але і в електронній, цифровій формі, що дозволяє принципово інакше створювати, зберігати, організовувати доступ і використовувати інформацію в будь-якій формі. Сучасні інформаційні технології призвели до того, що велика кількість сучасних інформаційних ресурсів відразу створюється в електронному вигляді.

Нові інформаційні технології дали можливість для розв’язання проблеми створення сховищ інформаційних ресурсів, їх організації, засоби і способи доступу до них користувачів. Усе це спонукало появу, у певному розумінні синтетичного напрямку – електронні бібліотеки, який об’єднав фахівців у галузі інформаційних технологій, бібліотекарів, представників музеїв і архівів, видавців.

Поява нових ЕБ, збільшення числа збережених у них документів і підвищення якості ресурсів і сервісів, які вони надають, сприяє розвитку науки, полегшує, а іноді просто відкриває єдиний можливий доступ до джерел даних для людини, яка може представити плоди своєї діяльності для найширшої аудиторії.

Стрімкий розвиток електронних цифрових технологій багато в чому змінив напрям діяльності бібліотек і радикально змінився погляд на бібліотеку в сучасному світі. Усе частіше в наукових джерелах використовуються поняття: електронні інформаційні ресурси, цифрові документи, електронні бібліотеки.

Серед тематичних ЕБ важливе місце займають освітні електронні бібліотеки.

Основними завданнями створення освітніх ЕБ є забезпечення навчального процесу, надання користувачам можливості ефективного доступу до необхідних освітніх інформаційних ресурсів, а також: вдосконалення навчального процесу, організація самостійної роботи студентів, організація позааудиторних занять та ін., створення нових освітніх технологій, надання можливості використання досвіду і результатів навчально-методичної роботи інших навчальних закладів України і світу, забезпечення збереження лекційного і методичного матеріалу викладачів і науковців, забезпечення можливості співробітництва зі світовою інформаційною громадськість.

Електронна бібліотека – це розподілена інформаційна система, що дозволяє надійно накопичувати, зберігати й ефективно використовувати різнорідні колекції електронних документів у зручному для користувачів вигляді через глобальні мережі передавання даних. Нині найперспективнішим способом інформаційного забезпечення науки й освіти є використання електронних бібліотек. Основними завданнями створення освітніх ЕБ – забезпечення навчального процесу, надання користувачам можливості ефективного доступу до необхідних освітніх інформаційних ресурсів.

Дистанційне навчання в нашому технікумі дає студентам можливість цілодобового доступу до навчальних матеріалів: лекцій, завдань до лабораторних і самостійних робіт та інші технологічні рішення для забезпечення ефективного процесу навчання, а також постійну підтримку і консультації викладачів і методистів.

Веб-ресурси та підручники для дистанційного навчання

дистанционное обучение