Каталог сайтів

І курс

Українська мова
Українська мова
ukrlang.ptngu.com

«Українська мова» для абітурієнтів та студентів коледжу   

Дипломний проект Кудряшов В.В. (група К-1-14)

Інформатика
informatics
informatics.dp.ua

 На сторінках сайту ви зможете знайти повний курс лекцій та лабораторних робіт з предмету інформатика, які допоможуть вам здобути кращі знання в цій галузі.   

Розглядаються такі основні розділи дисципліни, як:
–         Інформатика та інформація;
–         Інформаційні процеси;
–         Апаратна складова ПК;
–         Програмне забезпечення ПК;
–         Операційна система;
–         Файлова система ОС;
–         Текстовий процесор MS Word;
–         Середовище MS Power Point;
–         Середовище MS Publisher;
–         Електронна пошта та багато іншого.

Дипломний проект Кир’ян В.В. та Степаненко Ю.Г. (група К-1-10)

Лабораторний практикум Microsoft Office
officeoffice.ptngu.com

 

Лабораторний практикум Microsoft Office 2010   

Розділи:
–        Текстовий редактор MS Word;
–        Електронні таблиці MS Excel;
–        Бази даних та СУБД MS Access;
–        Комп`ютерні презентації MS Power Point;
–        Комп`ютерні публікації MS Publisher;

Дипломний проект Холод І.С. (група К-1-11)

Математика
mathsmaths.ptngu.com

 Практикум до самостійних робіт з дисципліни “Математика”   

Дипломний проект Мороза О. (група К-1-10)

Мова програмування Delphi
delphidelphi.ptngu.com

Мова програмування Delphi   

В посібнику приведений в стислому вигляді теоретичний матеріал до вивчення розділу «Основи структурного програмування в Delphi», приклади розробки проектів розв’язку задач за відомими алгоритмами з математики, фізики та інших загальноосвітніх предметів, а також інструкції до лабораторних робіт.

Дипломний проект Акберова К. (група К-1-12)

HTML конструювання
htmlbookhtmlbook.in.ua

HTML конструювання: уроки, практичні завдання, статті   

HTML конструювання і сайтобудівництво для початківців і новачків

Програмування Pascalpascalpascal.dp.ua

Основи програмування Pascal   

На сторінках сайту ви зможете знайти повний курс лекцій та практичник завдання з мови програмування Turbo Pascal, які допоможуть вам здобути кращі знання в області цієї галузі.

Цей сайт для тих, хто хоче навчатися самостійно, поглиблювати свої знання, самовдосконалюватися.

Дипломний проект Палієнко П. (група К-1-11)

Мова програмування Delphi – курс лекцій
delphidelphi.dp.ua

Мова програмування Delphi – курс лекцій   

В посібнику приведений в стислому вигляді теоретичний матеріал до вивчення розділу «Основи структурного програмування в Delphi», приклади розробки проектів.

Фізика – курс лекцій
physicsphysics.dp.ua

Лекційний матеріал з дисципліни “Фізика”
– Механіка. Кінематика. Динаміка
– Молекулярна фізика і термодинаміка
– Електродинаміка. Електростатика
– Оптика
– Елементи ядерної фізикиДипломний проект Овчарова А.С. (група К-1-13)

ІІ курс

Сайт для покращення зору
eyes.ptngu.com

Більшість часу людина проводить перед монітором у сидячому положенні, через це в працівника може погіршитись кровообіг та зір. З роками ці обставини сприяють ряду захворювань, притаманним саме даній професії.
Веб-сторінка “Зарядка для очей” з використанням JavaScript   

Дипломний проект: Богдан С. (група К-1-14)

Економічний аналіз
ea.ptngu.com

Економічний аналіз – це наукова база прийняття управлінських рішень у бізнесі  

Дипломний проект: Бацуля Р. (група КС-1-16)

Бухгалтерський облікБухгалтерський облікacc.ptngu.com

Курс лекцій, практичних та самостійних робіт   

Дипломний проект: Божко В.К. (група К-1-14)

Основи гірничого виробництваОснови гірничого виробництваbmp.ptngu.com

Курс лекцій та семінарських робіт   

Дипломний проект: Рубльов П.К. (група К-1-14)

Основи технічного нормуванняОснови технічного нормуванняftv.ptngu.com

Курс лекцій, лабораторних та семінарських робіт   

Дипломний проект: Шабалін А.О. (група К-1-14)

Основи гідравліки та Гірнича механікаОснови гідравліки та Гірнича механікаmmh.ptngu.com

Курс лекцій, практичних та лабораторних робіт   

Дипломний проект: група К-1-10

Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів
Стилістика ділового мовленняsbc.ptngu.com

Мета вивчення дисципліни – допомогти студентам правильно вживати мовні засоби, застерегти від найпоширеніших помилок, навчити оцінювати мовні варіанти і знаходити найдоцільніші лексико-граматичні засоби для кожної конкретної мовленнєвої ситуації, а також сформувати навички написання службових документів. Електронний підручник «Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів» складається з лекцій, практичних занять і самостійних робіт. Web-підручник передбачаює самостійне опрацювання студентами лекцій та виконання практичних завдань.   

Дипломний проект Молокова М. (група К-1-11)

Периферійні пристроїПериферійні пристроїpp.ptngu.com

Периферійні пристрої   

Дипломний проект Смотров В.А. (група К-1-11)

Англійська мова
Англійська мова
english.ptngu.com

Англійська мова
За професійним спрямуванням для студентів спеціальності
“Комп’ютерна інженерія”Дипломний проект: Голубятова О., Байдала К. (група К-1-13)

ІІІ курс

Дисципліна

Опис

Економіка підприємстваЕкономіка підприємстваee.ptngu.com

Економіка підприємства
Курс лекцій, семінарських та самоствйних робіт   

Дипломний проект: Виходцев В.В. (група К-1-14)

Алгоритми та методи обчисленьАлгоритми та методи обчисленьamc.ptngu.com

Алгоритми та методи обчислення
Курс лекцій та лабораторних робіт   

Дипломний проект: Капітонов Б.С., Чергик Г.В. (група К-1-06)

Архітектура комп`ютерівАрхітектура комп`ютерівarchcom.ptngu.com

Архітектура комп`ютерів   

Дипломний проект: Скляренко (група К-1-07)

Програмне забезпеченняПрограмне забезпеченняpz.ptngu.com

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати загальні положення з тем змістовних модулів «Операційні системи, оболонки, утиліти» та «Прикладні програми»:
-операційна система MS DOS;
-програмна оболонка Norton Commander;
-операційна система WINDOWS;
-інсталяція та деінсталяція програмного забезпечення;
-резервне копіювання в середовищі операційних систем;
-програми архіватори;
-антивірусні програми;
-встановлення драйверів пристроїв в операційних системах;
-текстові редактори;
-графічні редактори;
-електронна таблиця EXEL;
-система керування реляційними базами даних ACCESS.Дипломний проект: Яценко Б. (група К-1-11)

Програмування C++Програмування C++cpp.dp.ua

Основи програмування на мові C++Основи розробки алгоритмів та програмування мовою C++
Методи роботи в середовищі C++ BuilderДипломний проект: Мзоков В., Коструб Д. (група К-1-09)

Комп`ютерні мережіКомп`ютерні мережіkm.ptngu.com

Комп`ютерні мережі
Основне призначення всіх комп’ютерних мереж — це спільний доступ до мережних ресурсів (апаратного забезпечення комп’ютерів, периферійних пристроїв), спільне використання даних та швидкий обмін ними, спільне використання програмного забезпечення.Дипломний проект: група К-1-07

Теорія ймовірностей та математична статистикаТеорія ймовірностей та математична статистикаpms.ptngu.com

Теорія ймовірностей та математична статистика   

Дипломний проект: Петров О. (група К-1-07)

Професійна етика
Професійна етикаpe.ptngu.com

Професійна етика   

Дипломний проект: Курасов О.В. (група К-1-13)

ІV курс

Дисципліна

Опис

Надійсність, діагностика та експлуатація комп’ютерних мереж
Надійсність, діагностика та експлуатація комп’ютерних мережrdmcn.ptngu.com

Надійсність, діагностика та експлуатація комп’ютерних мереж   

Дипломний проект: Чуприна Д.В., Гончар Е.С. (група К-1-07)

Мови програмування JAVA та PHP
Мови програмування JAVA та PHPjavaphp.ptngu.com

Мови програмування JAVA та PHP   

Дипломний проект: Лакідзе В.Д., Чевдар С.В. (група К-1-11)

Охорона праці в галузі
Охорона праці в галузіsecurity.ptngu.com

Охорона праці в галузі
Охорона здоров’я – один з пріоритетних напрямів державної діяльності та національної політики. Держава формує політику охорони здоров’я та забезпечує її реалізацію, використовуючи світовий досвід роботи з поліпшення умов і безпеки праціДипломний проект: Лактін А., Гончаров М. (група К-1-12)

Гірничі машини і комплекси
Гірничі машини і комплексиmms.ptngu.com

Гірничі машини і комплекси   

Дипломний проект: Відлога В.В., Пасічник О.С. (група К-1-10)

Мікропроцесорні системи
Мікропроцесорні системиms.ptngu.com

Мікропроцесорні системи   

Дипломний проект: Дзюбаненко Т.А. (група К-1-10)

Економічна теорія
Економіка та планування виробництва
Економіка та планування виробництваepp.ptngu.com

Економічна теорія
Економіка та планування виробництваДипломний проект: Корзиников Ю.Ю. (група К-1-13)